26.12.2016 19:45 Categorie: Noutati


Vizite de studiu la universitățile din România

În perioada 14-21 decembrie 2016, o delegație compusă din patru membri ai Facultății de Științe Reale, Economice și ale Mediului din cadrul Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți a efectuat două vizite de studiu la Universitatea ”Valahia” din Tîrgoviște și la Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu. Vizitele au avut drept scop realizarea unui schimb de experiență și a transferului de bune practici cu universitățile din România în sfera educației și cercetării.

Aceste acțiuni reprezintă o continuitate a demersurilor de colaborare dintre universitatea bălțeană și universitățile din România, inițiate pe parcursul lunii noiembrie a anului curent și întărite prin semnarea acordurilor de parteneriat. Vizitele sunt parte a proiectului 15.817.02.41A „Tehnologii de formare a peliculelor de grafit cu proprietăţi anti-aderenţă şi anti-uzură prin metoda electroeroziunii”, implementat de Facultatea ȘREM în perioada 2015 –2018.

La sosirea în Tîrgoviște, delegația a fost întîmpinată în campusul universitar de către dr., conf.univ. Mircea DUICĂ - decanul Facultății  de Științe Economice și de Prof. univ., dr. Ion STEGĂROIU - ex-decan.

Deosebit de călduroasă a fost primirea din partea dlui rector Călin D. OROS, conf. univ., dr. Dumnealui a subliniat importanța și necesitatea efectuării schimburilor de experiență între universități, în vederea asigurării calității și competitivității învățămîntului superior în ambele țări.

Discuțiile constructive au continuat și în cadrul întîlnirii cu conf.univ.dr. Vasile BRATU - decan Facultatea de Ingineria Materialelor și Mecanică.

Universitatea “Valahia” deține 15 centre de cercetare recunoscute la nivel instituțional. Au fost vizitate 7 dintre ele:

  • Centrul de Cercetări și Studii în Management și Marketing - Director Prof.univ.dr. Ion Stegăroiu;

  • Centrul de cercetare „Școala Academică de Știința Materialelor” - Director Conf.univ.dr. Vasile Bratu;

  • Centrul de cercetare pentru Inginerie Electrică, Electronică și Tehnologia Informației - Director Prof.univ.dr. Dinu Colțuc;

  • Centrul de cercetare „Departamentul de Cercetare Energie-Mediu” - Director Prof.univ.dr. Nicolae Olariu;

  • Centrul de cercetare „Științe Aplicate și Tehnologii Moderne” - Director Conf.univ.dr. Claudia Stihi;

  • Centrul de cercetare „Nanomateriale pentru Microsisteme Mecanice” - Director Prof.univ.dr. Rodica Ion;

  • Biotehnologii și Știinte Inginerești Aplicate - Director Prof.univ.dr.ing. Ștefania Iordache.

În anul 2016, Universitatea „Valahia” din Târgovişte a fost nominalizată de către Comitetul Socrates al European Business Assembly ca fiind „Cea mai bună universitate regională”. Astfel, a fost recunoscută pentru a treia oară activitatea de succes a universităţii, datorită profesionalismului, dezvoltării şi realizărilor în domeniul ştiinţific şi educaţional, precum şi pentru nivelul înalt de pregătire al absolvenţilor.

În acestă perioadă, drept confirmare a deschiderii spre colaborare, în cadrul Institutului de cercetări a Universității ”Valahia” s-au executat analize SEM, XPS, AFM, etc, rezultatele cărora vor fi publicate în cele mai importante reviste de circulație internațională în coautorat cu colegii-cercetători de la universitatea sus-nominalizată.

S-a stabilit posibilitatea predării unor discipline de către profesorii din Târgoviște la USARB și vice-versa, lansarea în comun a unor proiecte de cercetare și mobilitate academică din cadrul programelor europene. Patrimoniul Catedrei de științe economice s-a îmbogățit cu 17 titluri de carte extrem de valoroase.

Vizita la Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu a fost posibilă cu suportul Prof. univ. dr. ing. Ioan BONDREA - rectorul universității, precum și dr. Daniela PREDA – director Departamentul de Relații Internaționale, Protocol și Programe Comunitare. În cadrul acestei vizite membrii delegației s-au familiarizat cu experiența didactică și de cercetare a colegilor din Sibiu. Au fost organizate întîlniri cu prof. univ. dr. ing. Liviu ROȘCA - decanul Facultății de Inginerie și conf. univ. dr. Cosmin TILEAGĂ – prodecanul Facultății de Științe Economice.

“Deși pe parcursul întregii săptămîni agenda de lucru a fost destul de încărcată, a fost o activitate pregătită minuțios de către gazdele din România, cu o implicare plină de respect. Întîmpinarea călduroasă, vizitarea spațiilor de formare teoretică și practică, atmosfera destinsă au făcut din vizită o plăcere, acumulînd informații și modele de urmat. Prin acțiunile întreprinse s-a urmărit fundamentarea unui parteneriat cu fiecare din cele două universități în scopul elaborării de viitoare proiecte de cercetare în domeniul ingineriei și științelor economice. Împreună cu colegii de peste Prut ne-am schițat anumite puncte de reper care urmează a fi implementate în comun în anul care vine.” – a concluzionat dr.hab., prof.univ. Pavel TOPALĂ – decanul Facultății de Științe Reale, Economice și ale Mediului a USARB.

În numele întregii echipe aducem mulțumiri instituțiilor gazdă și anume Universității ”Valahia” din Tîrgoviște și Universității “Lucian Blaga” din Sibiu pentru a amabilitatea lor de a împărtăși cunoștințele și experiența în domeniul educației și cercetării, precum și pentru organizarea excelentă a aflării noastre în România.

Ne exprimăm convingerea că relațiile de colaborare începute în noiembrie-decembrie 2016 vor contribui la crearea plusvalorii învațământului superior din Bălți în spiritul exigenţelor europene, în scopul formării și dezvoltării continue a cadrelor didactice și a studenților, în condițiile în care calitatea umană și excelența primează.

Pozele de la eveniment pot fi vizualizate aici.