14.02.2017 Premiul Organizaţiei Obşteşti "Academicianul Constantin Sibirschi" pentru tineret

Premiul Organizaţiei Obşteşti "Academicianul Constantin Sibirschi" pentru tineret doctorului Mircea Petic pentru ciclul de lucrări "Tehnologii actuale de achiziționare a resurselor lingvistice computaționale".


14.02.2017 Olimpiada zonală (Zona de Nord a Moldovei) pentru elevii din cadrul a 12 Colegii și 2 Centre de Excelență.

Pe data de 11 februarie 2017, în incinta a două facultăţi ale Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, s-a desfășurat olimpiada zonală (Zona de Nord a Moldovei) pentru elevii din cadrul a 12 Colegii și 2 Centre de...


13.02.2017 Premiului Organizaţiei Obşteşti „Academicianul Constantin Sibirschi”

Rectoratul Universităţii, întreg corpul profesoral şi studenţesc aduc sincere felicitări dlui Mircea PETIC, dr., conf. univ. la Catedra de matematică și informatică


13.02.2017 La formation des compétences d'itilisation des outils TIC lors des recherches scientifiques

Departamentul de management al calității a organizat pe 10 -11 februarie 2017 Seminarul de formare La formation des compétences d'itilisation des outils TIC lors des recherches scientifiques, destinat doctornazilor,...


10.02.2017 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți a fost vizitată de către reprezentanţii Institutului pentru Drepturile Omului din Moldova

Scopul IDOM-ului este de a contribui la educarea, promovarea şi apărarea drepturilor şi libertăţilor omului prevăzute de legislaţia naţională şi internaţională.


08.02.2017 Senatul Studențesc al Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți

Oportunitatea de a petrece alături de alți studenți ai USARB-ului o zi la Parlamentul Republicii Moldova, Muzeul de Artă din Chișinău, Universitatea Academiei de Ştiinţe a RM.


07.02.2017 Latvian scholarships for summer schools 2017

Only students, academic and research staff of foreign higher education institutions are eligible for the Latvian scholarship for participation in summer schools.