Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale

FACULTATEA DE DREPT ȘI ȘTIINȚE SOCIALE

Pornind de la exigentele realitatii sociale cu privire la cadre, mai ales pentru nordul republicii, tinand cont de doleantele opiniei publice, de traditiile si potentialul de care dispunea Universitatea, in anul 1995, in cadrul Universitatii de Stat „Alecu Russo” din Balti a fost infiintata Facultatea Economie si Drept.

Problema a fost discutata initial la Colegiul Ministerului Invatamantului al Republicii Moldova la 22.06.1995 ( Decizia nr.12.3.2 din 22.06.1995). In data de 14.07.1995, in baza deciziei Colegiului a aparut Ordinul nr.251 al Ministerului Invatamantului al Republicii Moldova „Cu privire la deschiderea Facultatii Economie si Drept in cadrul Universitatii de Stat „Alecu Russo” din Balti”.

Administratia Universitatii a desfasurat o activitate intensa in vederea asigurarii formarii profesionale a studentilor noii Facultati, selectand cadrele necesare si asigurand constituirea noilor subdiviziuni capabile sa rezolve calitativ noile sarcini.

In rezultatul consolidarii institutionale, a cresterii numarului si calitatii cadrelor didactice, sporirii numarului de studenti la sectia Drept din cadrul Facultatii Economie si Drept si in vederea optimizarii activitatii de formare profesionala si de cercetare, in rezultatul examinarii propunerii Universitatii de Stat „Alecu Russo” din Balti referitor la structura si potentialul didactico-stiintific al Facultatii nominalizate, Consiliul Ministerului Educatie si Stiinta al Republicii Moldova a adoptat, la 24.08.1998, decizia Cu privire la constituirea Facultatii de Drept, ca structura de sine statatoare in cadrul Universitatii. In baza Deciziei Consiliului Ministerului de resort, Senatul Universitatii a concretizat structura institutionala a Facultatii de Drept, functiile catedrelor, componenta acestora etc.

Pe parcursul anilor 1998 - 2013, rectoratul Universitatii a contribuit la consolidarea institutionala a noii facultati, restructurind, in functie de premisele create, subdiviziunile facultatii, creind Catedra de Drept Privat, Catedra de Drept Public si Catedra de Discipline Socio-umanistice. Divizarea Catedrei de Drept in Catedra de Drept privat si Catedra de drept public a fost prevazuta in hotarirea Colegiului Ministerului Educatiei al Republicii Moldova “Cu privire la rezultatele controlului efectuat la Universitatea de Stat “Alecu Russo” din Balti” din 27.05.2004.

In temeiul Hotaririi Senatului Universitatii de Stat „Alecu Russo” din Balti din 26 august 2013, proces-verbal nr.1), a fost reorganizata structura Facultatii de Drept cu denumirea Facultatea de Drept si stiinte Sociale. In cadrul facultatii sint prezente toate specialitatile de la ciclul I, licenta, (Drept si Administratie publica) si specializarile de la ciclul II, masterat (Stiinte penale si Criminologie, Dreptul afacerilor, Politici europene si administratie publica, Relatii de munca si managementul resurselor umane) de la Facultatea de Drept si specialitatile din cadrul Facultatii de Psihologie si Asistenta sociala (Asistenta sociala, Istoria si Educatia Civica), impreuna cu personalul didactic si cel auxiliar al catedrelor de profil care deservesc aceste specialitati/specializari.

In prezent in cadrul Facultatii de Drept si stiinte Sociale sunt doua catedre: Catedra de Drept si Catedra de Stiinte socio-umane si Asistenta sociala.