Administrația facultăţi

Administrația facultății

Decan: RUSU Vitalie

2003 – Doctor în drept, Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău, Republica Moldova)

1998 – Licenţiat în drept, Universitatea de Stat din Moldova, (Chişinău, Republica Moldova)

email: russuvitalie@mail.ru,

tel: +373 231 52321

Prodecan: DĂNOI Ion

2011 – Doctor în drept, Universitatea "Al. I. Cuza" din Iaşi (Iaşi, România)

2005 – Master în dreptul afacerilor, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, (Bălţi, Republica Moldova)

2004 – Licenţiat în drept, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, (Bălţi, Republica Moldova)

email: danoiion(at)gmail.com

tel: +373 231 52478

Prodecan: Canțer Nicoletta


2000 – Magistru în psihologie și pedagogie, Universitatea de Stat ”Alecu Russo” din Bălți, (Bălți, Republica Moldova)

1999 – Licenţiat în  asistență socială, Universitatea de Stat ”Alecu Russo” din Bălți, (Bălți, Republica Moldova)

1997 - Studii superioare de scurtă durată, profilul psihopedagogie, Colegiul Pedagogic ”Ion Creangă” (Bălți, Republica Moldova)

email: ncanter@mail.ru

tel: +373 231 52478

Şef Catedra de Ştiinţe Socioumane şi Asistenţă Socială: PĂDUREAC Lidia 2001 – Doctor în istorie, Universitatea de Stat din Moldova, (Chişinău, Republica Moldova)

1997 – Licenţiată în istorie, Universitatea de Stat din Moldova, (Chişinău, Republica Moldova)

email: lidiapadureac@gmail.com

tel: +373 231 52380

Şef Catedra de Drept Privat: ODINOKAIA Ina

2010 – Doctor în drept, Universitatea de Stat din Moldova, (Chişinău, Republica Moldova)

1993 – Licenţiat în drept, Universitatea de Stat ”Alecu Russo” din Bălți, (Bălți, Republica Moldova)

email: inegura@gmai.com

tel: +373 231 52374

Şef Catedra de Drept Public: SPATARI Mariana