Admitere

MESAJUL DECANULUI

Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale este o structură dinamică și prestigioasă, care s-a afirmat ca o școală cu renume pe segmente educaţionale de Drept, Administraţie publică şi Asistenţă socială. Facultatea încurajează și susține excelența academică în domeniile de formare, atât prin programele de studii, cât și prin cercetarea în aceste domenii.

În prezent facultatea noastră are 1500 de studenţi cu precădere din nordul Republicii Moldova dar încurajează şi îşi dă concursul în formarea şi celor din centru şi sudul ţării. Durata studiilor este de trei şi patru ani pentru licenţă, precum şi trei sau patru semestre pentru masterat.

Misiunea facultăţii noastre o reprezintă formarea de specialişti în jurisprudenţă, administrarea afacerilor publice şi asistenţa socială, totodată depune eforturi de a se consolida pe segmentul formării specialiştilor în domeniul istorie şi educaţie civică, capabili să răspundă atât nevoilor de dezvoltare a instituțiilor din Republica Moldova cât şi exigenţele acestora preocupate să-şi dezvolte activitatea la nivel european.

Printre organizaţiile care au angajat absolvenţi ai facultăţii noastre se numără inspectoratele, procuraturile şi judecătoriile din republică, Direcţiile din cadrul Primăriilor şi Consiliilor Raionale, Organizaţiile neguvernamentale reprezentative pe segmentul de asistenţă socială: Centrul „EVRICA” Bălţi, Centrul „Agape” etc.

Facultatea noastră oferă şase programe masterale de tip profesional în Drept, Ştiinţe politice şi Asistenţă Socială.

Atât studenții de la specialitatea Drept, cât și cei de la Administrație Publică își pot găsi activități practice pe plac și extrem de utile în formarea profesională. Implicarea voluntară a studenților de la Facultatea de Drept și Științe Sociale este una dintre cele mai eficiente căi și metode de a cumula aptitudini practice juridice, de a cerceta situația implementării legislației la nivel practic și de a observa problemele și necesitățile sociale. Astfel, printr-o colaborare strânsă cu organizația “Clinica Juridică Universitară" se acordă o posibilitate excepțională pentru studenți de a deveni specialiști calificați și unii dintre cei mai experimentați în practica juridică chiar din băncile universității.

La capitolul activități extracurriculare cei de la Asistenţă socială sunt implicați activ în diverse proiecte naționale și internaționale, pacticipînd în calitate de voluntari în cadrul ONG-lor din municipiu. Studenții organizează campanii sociale, flash-moburi, concursuri, victorine, acțiuni de caritate și sesiuni de informare pe diverse tematici cu caracter social. Dintre acestea sunt: campania “Salvați un suflet”, Masă rotundă “Prevenirea și combaterea violenței în familie”, Activități socio-educaționale - Prevenirea stigmei și discriminării, Concursul Sloganelor “Stop Violența”, Dăruiește un  zîmbet pentru fiecare..., Campania “Fără violență viața este mai dulce”, Activitatea “Liberi în fața violenței”, Sesiune informativă - Tehnici de comunicare non-violentă, Campania Vîrstnicii în acțiune ș.a.

Igor COJOCARU

Oferta educaţională a Facultăţii de Drept și Științe Sociale

LICENŢĂ

MASTERAT