Consiliul facultății

Lista membrilor Consiliului Facultăţi de Drept şi Ştiinţe Sociale

 1. RUSU Vitalie, dr., conf. univ., decan interimar

 2. DĂNOI Ion, dr., lect. sup. univ., prodecan

 3. CANȚER Nicoletta, lect. univ., prodecan

 4. CAZACU Valentin, dr., conf. univ., şef interimar, Catedra de Drept

 5. PĂDUREAC Lidia, dr., conf. univ., şef, Catedra de Ştiinţe Socioumane şi Asistenţă Socială

 6. DEMCIUC Eduard, lect. univ, liderul comitetului sindical al corpului didactic

 7. CIORICI Crisitian, liderul comitetului sindical al studenţilor, student, anul II

 8. BOIŞTEANU Eduard, dr.hab., conf. univ.

 9. BOTNARI Elena, dr., conf. univ.

 10. NEAGU Gheorghe, dr., conf. univ.

 11. PÎNZARI Veaceslav, dr., conf. univ.

 12. PRIŢCAN Valentina, dr., conf. univ.

 13. BOCA Sergiu, dr., lect. sup. univ.

 14. VRABIE Corneliu, dr., lect. sup. univ.

 15. CRUDU Cristina, lect. univ.

 16. RUSU Vladimir, lect. univ.

 17. CARABULEA Irina, studentă, anul IV

 18. GRĂDINARU Eugen, student, anul III

 19. CERNĂUȚEAN Mihail, student, anul II

Comisiile Consiliului Facultăţii

 

Membrii Consiliului

Comisiile specializate

 1. RUSU Vitalie, conf. univ., dr.,
 2. BOTNARI Elena, conf. univ., dr.,
 3. CANȚER Nicoletta, lect. univ.,
 4. PÎNZARI Viaceslav, conf. univ., dr.,
 5. GRĂDINARU Eugen, student.

Comisia calității

 1. PRIȚCAN Valentina, conf. univ., dr.,
 2. BOIȘTEANU Eduard, conf. univ., dr. hab.,
 3. CRUDU Cristina, lector universitar.,
 4. CERNĂUȚEAN, Mihail, student.

Comisia pentru activitatea științifică și relații internaționale

 

 

 1. NEAGU Gheorghe, conf. univ., dr.,
 2. DĂNOI Ion, lector superior, dr.,
 3. BOCA Sergiu, lector superior, dr.,
 4. VRABIE Corneliu, lector superior, dr.,
 5. CARABULEA Irina, studentă.

Comisia pentru activitatea didactică:

 1. PĂDUREAC Lidia, conf. univ., dr.,
 2. RUSU Vladimir, lector universitar,
 3. DEMCIUC Eduard, lector universitar,
 4. CAZACU Valentin, lector universitar, dr.,
 5. CIORICI Crisitian, student.

Comisia pentru imagine