Studii de licenţă

Specialităţile Facultăţii de Drep şi Ştiinţe Sociale

(Ciclul I, studii superioare de Licență, Forma de studii ZI)

Specialitatea Nr. de credite Durata de studii (ani)
Drept 240 de credite 4 ani
Administraţie publică 180 de credite 3 ani
Asistenţă socială 180 de credite 3 ani
Istorie şi educaţie civică 240 de credite 4 ani

(Ciclul I, studii superioare de Licență, Forma de studii FR)

Specialitatea Nr. de credite Durata de studii (ani)
Drept 240 de credite 5 ani
Administraţie publică 180 de credite 4 ani
Asistenţă socială 180 de credite 4 ani

 

 

GHID METODIC PRIVIND ELABORAREA ȘI SUSȚINEREA TEZELOR DE LICENȚĂ

Victoria ȚARĂLUNGĂ, dr., conf. univ.

Ina ODINOKAIA, dr., lect. sup. univ.