Școala doctorală

ȘCOALA DOCTORALĂ FILOLOGIE

CONCURSUL DE ADMITERE 2017

___________________________________________________________________

CALENDARUL DE ADMITERE LA STUDII DE DOCTORAT

(anul de studii 2017-2018)

         Concursul de admitere la Ciclul III, studii superioare de doctorat, în Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, pentru anul universitar 2017-2018, pentru toate formele de învățământ (cu frecvență / frecvență redusă) se organizează după următorul program:

Activitatea

Perioada

Depunerea dosarelor

09 august 2017 – 14 august 2017

Anunţarea rezultatelor finale ale concursului de admitere

24 august 2017

         În cazul în care vor rămâne locuri neacoperite, Școala Doctorală Filologie a Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți va organiza Turul II al Concursului de admitere. Perioada de desfășurare a Turului II va fi anunțată în timp util.

 

Dosarele vor fi depuse la Secretariatul Școlii Doctorale Filologie

str. A. Puşkin, 38, bl. III,

sala 351 (Catedra de literatură română și universală)

tel. de contact 0 231 52 348

 

CONȚINUTUL DOSARULUI DE APLICARE

            Concursul de admitere la doctorat se va desfășura în baza unui dosar de aplicare al candidatului, care va include următoarele acte:

  1. Cererea de înscriere
  2. CV-ul candidatului
  3. Scrisoare de motivare care va cuprinde tema pentru care optează candidatul (vezi lista proiectelor științifice) și o schiță de plan de cercetare pentru teza de doctorat (maximum 1 pagină)
  4. Diploma de studii superioare și suplimentul cu notele obținute (plus copiile legalizate la notar)
  5. Două scrisori de recomandare de la profesori care cunosc candidatul dint-un context educațional și academic
  6. Dovada cunoașterii unei limbi moderne de circulație internațională
  7. Numele profesorului ales în calitate de conducător științific
  8. 3 fotografii format 3x4


GRANTURI SCOASE LA CONCURS


Programul de studii

Conducătorul de doctorat

Proiectul științific

Forma de studii,

Buget

Zi

Frecvență redusă

Literatură română

Specialitatea: 622.01

Nicolae Leahu

Exprimarea stărilor de înstrăinare în poezia românească

 

1

Lingvistica generală; filosofia limbajului; psiholingvistică; lingvistică informatizată (Limba română)

Specialitatea 621.01

Gheorghe Popa

Componentul simbolic

 în semantica frazeologismelor românești

 

1

Literatură română

Specialitatea: 622.01

Maria Şleahtiţchi

Diversitate de gen în proza scriitorilor șaptezeciști

 

1

Literatură română

Specialitatea: 622.01

Maria Şleahtiţchi

Simbioze poetice și cinematografice în creația lui Emil Loteanu

 

1

Literatură română

Specialitatea: 622.01

Maria Abramciuc

Funcțiile naratorului în proza pașoptistă

 

1

Literatură română

Specialitatea: 622.01

Maria Abramciuc

Călătoria ca aventură inițiatică în proza românească din perioada 1830-1860

 

1

Literatură română

Specialitatea: 622.01

Diana Vrabie

Imaginea rusului și a Rusiei în proza contemporană din Basarabia

 

1

Lingvistica generală; filosofia limbajului; psiholingvistică; lingvistică informatizată (Limba română)

Specialitatea 621.01

Lilia Trinca

Frazeologisme cu caracter prohibitiv: o abordare din perspectiva culturologiei lingvistice

 

1

Lingvistica generală; filosofia limbajului; psiholingvistică; lingvistică informatizată (Limba română)

Specialitatea 621.01

Lilia Trinca

„Geografia mentală” la români

1

 

Lingvistica generală; filosofia limbajului; psiholingvistică; lingvistică informatizată (Limba română)

Specialitatea 621.01

Ala Sainenco

Contactele lingvistice și structurile asociative ale limbii

 

1

Total: 10

1

9