Facultatea de Ştiințe ale Educației, Psihologie şi Arte

Prezentare Video 1 Video 2 Video 3 Video 4

ADMINISTRAȚIA FACULTĂȚII


 SCURT ISTORIC

 

 

 

Despre facultate pe 

 

Mesajul Decanului

Decan

LORA CIOBANU

conferențiar universitar, doctor

Telefon 0-231-52-358

E-mail: ciobanu.lora@usarb.md

Prodecan

TATIANA PANCO

lector universitar

Telefon 0-231-52-366

E-mail: tanea88-88@mail.ru

Prodecan

DANIELA CAZACU

lector universitar

Telefon 0-231-52378

E-mail: daniela_perjari@mail.ru

Prodecan

VITALIE POPOVICI

lector universitar

Telefon 0-231-52-479

E-mail: popovici.vitalie@usarb.md

DATE DE CONTACT

str. Puşkin, 38, mun. Bălţi, MD 3100

Corpul de studii VI     telefon (0231) 52 358