Catedra de științe ale educației

Şef de catedră

conf. univ., dr., TATIANA ŞOVA

tel: 023152357

e-mail: catedra.se@usarb.md

str. Puşkin 38, blocul de studii nr. VI