Catedra de Ştiinţe ale Naturii si Agricologie

Boris Boincean, şef de catedra

Boris Boincean,
sef de catedra

Email: bboincean@gmail.com

 
Stadnic Stanislav, dr., conf.univ., şef-adjunct de catedră
Stadnic Stanislav,
şef-adjunct de catedră

Email: stadnicst@gmail.com