Noutăţi şi Evenimente

Seminar pentru membrii catedrei IATI

Stimaţi colegi!

Pe data de 27 februarie 2012 va avea loc al treilea seminar din ciclul "Metodologia proiectării curriculei pentru învăţămîntul universitar" promovat de către dr. conf. Valeriu Cabac.

Seminarul va avea loc în aula 143, la orele 14.10.

Seminar pentru membrii catedrei IATI

Stimaţi colegi!

Pe data de 21 februarie 2012 va avea al doilea seminar din ciclul "Metodologia proiectării curriculei pentru învăţămîntul universitar" promovat de către dr. conf. Valeriu Cabac.

Seminarul va avea loc în aula 143, la orele 14.10.

Şedinţa catedrei IATI 15.02.2012

Stimaţi colegi!

Pe data de 15 februarie 2012, la ora 14.10 va avea loc şedinţa catedrei. Prezenţa este obligatorie.

la ordinea de zi: prezentarea dărilor de seamă pentru semestrul de toamnă.

Hotărîrea catedrei IATI din 29.11.2011

La şedinţa catedrei din 29.11.2011 s-a hotărît:

 1. A aproba planurile individuale de lucru a membrilor catedrei  pe anul universitar 2011-2012
 2. A aproba planul de lucru pe anul universitar 2011-2011
 3. Conform numărului de voturi obţinute, a considera înaintaţi în calitate de candidaţi pentru alegerea membrilor  Senatului Universităţii:
  1. Plohotniuc Eugeniu, conf. univ., dr.
  2. Guţan Valeriu, conf. univ., dr.
 4. Curricula la disciplina "Informatica aplicată" pentru studenţii Facultăţii de Psihologie şi Asistenţă Socială, să fie modificată, luînd în considerare comentariile şi să fie prezentată pentru aprobare la următoarea reuniune
 5. De aprobat temele şi conducătorii ştiinţific a temelor tezelor de licenţă  frecvenţă de zi şi la frecvenţă redusă în anul universitar 2011-2012 (Lista temelor se anexează).
 6. A aproba tema tezei de doctor “Intеracţiunea componentei disciplinare şi a celei didactice în procesul formării profesionale a profesorului de informatică” la specialitatea 13.00.02 – Teoria şi metodologia instruirii (Informatica) a doctorandei Catedrei de informatică aplicată şi tehnologii informaţionale Skutniţki Olesea,   conducător ştiinţific doctor, conf. univ.  Valeriu Cabac

 

Şedinţa Catedrei IATI 29.11.2011

Stimaţi colegi!

Pe data de 29 noiembrie 2011, la ora 14.10 va avea loc şedinţa catedrei. Prezenţa este obligatorie.

La ordinea de zi:

 1. Aprobarea planurilor individuale a membrilor catedrei pe anul universitar 2011-2012 (E. Plohotniuc, şeful catedrei, dr., conf.)
 2. Aprobarea planului de activitate al catedrei IATI. pe anul universitar 2011-2012 (E. Plohotniuc,  şeful catedrei, dr., conf.)
 3. Despre înaintarea candidaţilor  pentru alegerea membrilor Senatului Universităţii (E.Plohotniuc, şeful catedrei, dr., conf.)
 4. Despre aprobarea curriculumului la disciplina „Informatica aplicată” pentru studenţii Facultăţii de Psihologie şi Asistenţă Socială (Cozniuc O., lector univ.)
 5. Aprobarea temelor şi conducătorilor ştiinţifici a tezelor de licenţă la  secţiile de zi şi la frecvenţă redusă în anul universitar 2011-2012 (E.Plohotniuc,şeful catedrei, dr., conf., membrii catedrei)
 6. Despre aprobarea temei tezei de doctor (E. Plohotniuc, şeful catedrei, dr., conf)

Hotărîrea catedrei IATI din 10.11.2011

La şedinţa catedrei din 10.11.2011 s-a hotărît:

1. A susţine candidatura lui Eugeniu Plohotniuc pentru suplinirea postului vacant de conferenţiar universitar al Catedrei de informatică aplicată şi tehnologii  informaţionale.

Şedinţa Catedrei IATI 10.11.2011

Stimaţi colegi!

Pe data de 10 noiembrie 2011, la ora 14.10 va avea loc şedinţa catedrei. Prezenţa este obligatorie.

La ordinea de zi:

1. Susţinerea candidaturii pentru suplinirea postului vacant de conferenţiar universitar la Catedra de informatică aplicată şi tehnologii informaţionale.

Hotărîrea catedrei IATI din 12.10.2011

La şedinţa catedrei din 12.10.2011 s-a hotărît:

 1. a considera îndeplinit planul de lucru pentru anul III de studii a doctorandei Borisova  Irina.
 2. a aproba curriculumurile prezentate,  după modificările necesare (formularea finalităţilor, evidenţierea conţinuturilor ce vor fi studiate independent).

 

Şedinţa Catedrei IATI 12.10.2011

Stimaţi colegi!

Pe data de 12 octombrie 2011, la ora 14.10 va avea loc şedinţa catedrei. Prezenţa este obligatorie.

La ordinea de zi:

1. Prezentarea dării de seamă a doctorandei  Borisova Irina, specialitatea „Radiofizică”, studii cu frecvenţă redusă, anul 3 (doctoranda Borisova Irina)

2. Prezentarea şi aprobarea curriculumurilor (Raportori: membrii catedrei)

3. Despre perfectarea planurilor individuale de lucru (Raportor E. Plohotniuc şeful catedrei, conf. univ., dr.)

Diverse:

a)      despre prezentarea temelor la conferinţe universitară, care vă avea loc pe data de 15 octombrie 2011;

b)      despre pregătirea conferinţei  studenţeşti – 29 octombrie 2011;

c)      despre concursul „Burse de Merit” 2011;

d)     despre asocierea RM la cel de-al 7 lea Program Cadru al Comunităţii Europene pentru Cercetare şi Dezvoltare Tehnologica (PC7) ;

e)      cursuri de perfecţionare la facultatea Filologie (Lidia Boleac) se încep pe data de 17.10.2011.

Hotărîrea catedrei IATI din 20.09.2011

La şedinţa catedrei din 20.09.2011 s-a hotărît:

Conform votului deschis, a înainta candidaţi  pentru alegerea în componenţa consiliului facultăţii  următorii membri ai  catedrei:

 1. Cabac Valeriu, conf. univ., dr.;
 2. Guţan Valeriu, conf. unif., dr.;
 3. Ţîcău Vitalie, lector sup.

Şedinţa Catedrei IATI 20.09.2011

Stimaţi colegi!

Pe data de 20 septembrie 2011, la ora 14.10 va avea loc şedinţa catedrei. Prezenţa este obligatorie.

La ordinea de zi:

1. Înaintarea candidaţilor  pentru alegerea membrilor consiliului facultăţii. (şeful catedrei, dr., conf. E. Plohotniuc)

Hotărîrea catedrei IATI din 14.09.2011

La şedinţa catedrei din 14.09.2011 s-a hotărît:

 1. A recomanda pentru tipar cursul de formare „Design-ul procesului de învăţare bazat pe abordarea centrată pe student” şi a prezenta Senatului universitar lucrarea şi recenziile respective pentru aprobarea pentru tipar.

Şedinţa Catedrei IATI

Stimaţi colegi!

Pe data de 14 septembrie 2011, la ora 14.10 va avea loc şedinţa catedrei. Prezenţa este obligatorie.

La ordinea de zi:

1. Recomandarea pentru tipar a cursului de formare „Design-ul procesului de învăţare bazat pe abordarea centrată pe student”, autori - Valeriu Cabac, Jeanne Schreurs, Galina Petcu, Corina Negara, Oxana Scutelnic, Elena Varzari, Ghenadie Cabac, Cristina Ţibuleac

Hotărîrea şedinţei catedrei IATI din 29.08.2011

La şedinţa catedrei din 29.08.2011 s-a hotărît:

 1. A aproba sarcinile colectivului catedrei pentru anul universitar 2011-2012.
 2. A aproba repartizarea preventivă a normei didactice pentru anul de universitar 2011-2012.

Şedinţa Catedrei IATI

Stimaţi colegi!

Pe data de 29 august 2011, la ora 10.00 va avea loc şedinţa catedrei. Prezenţa este obligatorie.

La ordinea de zi:

1. Despre repartizarea preventivă a normei didactice pentru anul universitar 2011-2012. (E.Plohotniuc şeful catedrei, dr., conf.)

2. Despre sarcinile colectivului catedrei pentru anul universitar 2011-2012. (E.Plohotniuc şeful catedrei, dr., conf  .)