Catedra de Științe Economice

Șef de catedră 


Tcaci Carolina – dr., conf.univ.

 

0231 52 490