Acorduri de coloborare

Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi

Oficiul de Relaţii Internaţionale

 

Lista generală a acordurilor de colaborare

Lista acordurilor de colaborare în desfășurare