Rector

 

Tel: (231) 52-340

Fax: (231) 52-439

 rector@usarb.md / 

Informații personale CV-ro / CV-en

Programul managerial 

Prim - prorector pentru activitatea didactica – conf. univ., dr. NATALIA GAȘIȚOI

 

Tel: (231) 52-344

 gasitoi.natalia@usarb.md

Informații personale CV


Prorector pentru activitatea științifică – conf. univ., dr. IGOR COJOCARU

 

Tel: (231) 52-342

 cojocaru.igor@usarb.md 

Informații personale CV-ro / CV-en


Prorector pentru studii cu frecvenţă redusă și formare continuă – conf. univ., dr. GHEORGHE NEAGU

 

Tel: (231) 52-396

 neagu.gheorghe@gmail.com

Informații personale CV-ro CV-en


Prorector pentru relații internaționale - conf. univ., dr. NELLI AMARFII-RAILEAN

 

Tel: (231) 52-343

 amarfii.nelli@usarb.md

Informații personale CV-ro / CV-en

 

Prorector pentru activitatea administrativ-gospodărească – dl VEACESLAV ZELENEȚCHI

 

Tel: (231) 52-363

 zelenetchii.veaceslav@usarb.md

Informații personale aici