Catedra de limbă română şi filologie romanică

Şefa Catedrei de limba română şi filologie romanică

dr., conf. univ., Viorica POPA