(copy 2)

28.11.2017 14:21 Категория: Evenimente, Relații internaționale
 


Activitățile USARB, prezentate la Reuniunea anuală a Consorțiului Universităților din Moldova, România și Ucraina

Rectorul Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți (USARB), prof. univ., dr. hab. Ion Gagim a participat la Reuniunea anuală a Consorțiului Universităților din Moldova, România și Ucraina.

Evenimentul a avut loc la Universitatea Națională din Cernăuți „Yuriy Fedkovych”, în perioada 23-25 noiembrie a.c. La Reuniunea din Cernăuți a participat și conf. univ., dr. Natalia Gașițoi, prim-prorector al USARB.

Amintim că din Consorțiul respectiv fac parte Universitatea de Stat din Moldova și Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, (Republica Moldova), Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Universitatea de Arte „George Enescu” din Iași (România) și Universitatea Națională din Cernăuți „Yuriy Fedkovych” (Ucraina).

Acordul de creare a Consorțiul Universităților din cele trei țări a fost semnat în 2011. Consorțiul își propune ca scop să dezvolte colaborarea în domeniile științific și didactic între cele șase Universități.

În cadrul Reuniunii de la Cernăuți, rectorii și prorectorii celor șase universități partenere ale Consorțiului au analizat rezultatele cooperării din acest an. S-a discutat despre implementarea programelor duble de masterat și, respectiv, obținerea a două diplome de către studenți; proiecte educaționale și de cercetare comune finanțate de UE, „Orizont 2020”, „Erasmus +”, ș.a.

Reprezentanții universităților au prezentat rezultatele cooperării academice din 2017. Au fost trecute în revistă conferințele și evenimentele comune organizate în diferite domenii, publicațiile apărute și s-a vorbit despre colaborările privind mobilitățile pentru studenți și personalul didactic.

Rectorul Universității din Cernăuți, prof. univ. dr., Stepan Melnychuk a trecut în revistă atât realizarea scopurilor propuse în cadrul Consorțiului în 2017, cât și implicarea Universităților în derularea parteneriatelor. Rectorul Melnychuk a indicat asupra necesității respectării în continuare a obiectivelor stabilite în cadrul Consorțiului, astfel ca realizarea lor să conducă la îmbunătățirea calității produselor științifice și educaționale ale celor șase universități și la promovarea convergenței profesorilor universitari și studenților.

Prezentând un raport asupra realizărilor USARB în cadrul Consorțiului, rectorul Ion Gagim s-a referit la conferințele internaționale și a descris activitățile ce au vizat consolidarea parteneriatului prin vizite reciproce, organizarea de concursuri pentru studenți și participarea în diverse proiecte internaționale. În contextul colaborării inter-universitare, rectorul Gagim a menționat extensiunea Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, găzduită de USARB, dar și mobilitățile academice în cadrul proiectelor bilaterale.

Ion Gagim a vorbit despre colaborarea Bibliotecii Științifice USARB cu instituții de profil din Moldova, România și Ucraina în cadrul proiectelor internaționale și despre schimbul național și internațional de publicații. De asemenea, rectorul s-a referit și la realizările în domeniul sportului.

În cadrul Reuniunii a fost lansat volumul „Codul Penal al lui Alexandru Ioan Cuza”, o ediție bilingvă ucraineano-română a codului penal al Principatelor Unite ale Moldovei și Valahiei din 1864.

La finalul discuțiilor, reprezentanții celor șase Universități au semnat Protocolul Întâlnirii anuale a Consorțiului.

Președinția Consorțiului a fost preluată de către prof. univ. dr. ing. Valentin Popa, rectorul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava (România). În 2018, Reuniunea anuală a Consorțiului va avea loc la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava.

Fotografii de la Reuniune – aici.