(copy 2)

20.09.2017 14:53 Категория: Centrul de ghidare în carieră și relații cu piața munciiLa USARB studenţii au posibilitatea de a fi instruiţi, în cadrul unul proiect, despre ideile de afaceri, lansarea şi administrarea afacerilor, planificarea de afaceri, marketing şi vânzări.

În data de 20.09.2017, în incinta Universității de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți, au demarat instruirile în cadrul Proiectului ,,Fii Antreprenor!”, implementat de A.O.CISTE „CERTITUDINE”. Centrul de ghidare în carieră și relații cu piața muncii de la Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți a contribuit  la buna desfăşurare a evenimentului  dat.

 Astfel, primul grup (din cele 5 preconizate) a fost format din tinerii studenți, de la Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului, care au manifestat un vădit interes în domeniul abilităţilor antreprenoriale.

La eveniment a fost prezent președintele  A.O.CISTE „CERTITUDINE”, dl. Eugen Graur, care a vorbit despre necesitatea  achiziţionătii abilităţilor antreprenoriale pentru tinerii din Republica Moldova contribuind la diminuarea fenomenului  de migraţie a tinerilor, astfel încât aceştia să se integreze în ţară.  De asemenea, dânsul a împărtășit propria experiență la acest capitol, îndemnând tinerii studenți să fie activi și să se implice la maxim în procesul de instruire.
Dna Olga Grăchilă, unul din formatorii în cadru Proiectului ,,Fii Antreprenor!”, a salutat interesul tinerilor pentru activităţilor prevăzute de proiect, menționând că urmează a fi învățate aspecte ce țin de domeniul lansării și administrării afacerilor:  aspecte legale, planificare de afaceri, dezvoltarea ideii de afaceri, aspecte financiare (contabilitate și management financiar) , marketing și vânzări etc;

Precizăm că activităţile din cadrul Proiectului ,,Fii antreprenor”  se vor desfăşura până la sfârşitul lunii noiembrie 2017.

Din data de 25 septembtrie 2017,  studenţii vor avea ocazia să participe la un alt curs de instruire implementat de A.O.CISTE „CERTITUDINE”, preconizat în cadrul  proiectului  ,,Inspirăm, Abilităm, Implicăm Tinerii în dezvoltarea Comunităţii”.

Obiectivele principale ale proiectului nominalizat sunt:

  • Familiarizarea studenţilor cu oportunităţile de finanţare  existente în Republica Moldova şi la nivel internaţional, la care aceştia pot aplica;
  • Conectarea tinerilor din grupurile ţintă la oportunităţi prin intermediul buletinelor electronice, alertelor de noutăţi şi alte resurse pe internet;
  • Crearea unei comunităţi virtuale în vederea  menţinerii legăturii dintre grupurile de tineri pentru a valorifica oportunităţile existente;
  • Susţinerea grupurilor ţintă în itenţia de a lansa organizaţii locale, precum şi facilitarea  elaborării propunirilor de proiect şi transmiterea lor către finanţatori;
  • Implementarea a 10 proiecte mici elaborate  de cele 10 grupuri de iniţiativă pentru rezolvarea unor probleme la nivel de comunitate;
  • Monitorizarea de către tineri a bugetelor pentru activităţi de tineret şi participarea la indentificarea priorităţilor şi planificarea activităţilor de tineret la nivel local;
  • Încurajarea şi susţinerea participării tinerilor din localităţile ţintă la şedinţele Consiliilor Locale în vederea formulării propunerilor şi sugestiilor privind  îmbunătăţirea cadrului normativ la nivel local;
  • Organizarea meselor rotunde cu participarea studenţilor,  reprezentanţilor autorităţilor publice locale, sectorului de afaceri, academic cu scopul de a implica tinerii;
  • Promovarea antreprenoriatului social în calitate de soluţie durabilă pentru societatea civilă.