(copy 2)

13.11.2017 08:57 Категория: Evenimente

 

USARB a participat la două evenimente din cadrul proiectului TEACH ME

În perioada 6-8 noiembrie 2017 Universitatea de Stat din Comrat și Universitatea de Stat din Cahul au găzduit cea de-a cincea reuniune a consorțiului proiectului 561820-EPP-1-2015-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP Creating Moldovan E-network for promoting innovative e-teaching in the continuing professional education (TEACH ME) din cadrul Programului Erasmus+ , KA2 - Capacity Building in Higher Education și lucrările Conferinței internaționale ,,Profesorul inovator al secolului XXI – practici, abordări și strategii”.

Agenda celei de-a cincea reuniuni a consorțiului proiectului TEACH ME a scos în evidență  rezultatele  obținute pe pachetele de lucru din proiect (PL) pentru perioada iulie 2017 – octombrie 2017. În data de 6 noiembrie 2017 la Universitatea de Stat din Comrat s-a analizat:

 • Progresul proiectului prezentat de 7 instituții de ÎS din Moldova;
 • PL 2: echiparea / îmbunătățirea Centrelor de formare continuă;
 • PL 4: starea noilor curricula, pregătirea pentru faza de evaluare internă și externă;
 • PL 6. asigurarea calității: evaluarea curriculei - rezultate, recomandări, îmbunătățiri.
 • WP 3.5: elaborarea manualului privind e-predarea:

-          întroducere;

-          prezentarea succintă a cazurilor;

-          proiectarea și stuctura manualului;

-          feedback și imbunatatiri.

Evenimentul a continuat la Universitatea de Stat din Cahul și a fost dedicat analizei rezultatelor obținute conform planului de lucru a proiectului, schimbului de viziuni, planificării lucrului pentru următoarele șase luni (ziua de 7 noiembrie 2017):

 • PL 5: diseminare:

-          prezentarea strategiei actualizate de diseminare: obiective și instrumente.

-          prezentarea diseminării cu cel mai mare impact în Moldova la nivel instituțional, național și internațional.

-          pagina web: spre transformarea la platforma de schimb și rețea

 • PL 3.4, 4.3, 4.4, 4.5: Redesign-ul cursurilor existente: modernizarea strategiei de predare, învățare și evaluare.

-          întroducere;

-          subiecte și nevoi pentru reproiectare;

-          profesorii și pregătirea acestora;

-          crearea de resurse didactice și de învățare;

-          implementare și evaluare.

 • WP 7 Management de proiect: știri, anunțuri relevante.

În data de 8 Noiembrie 2017 ]n Universitatea de Stat din Cahul și-a ținut lucrările Conferința internațională ,,Profesorul inovator al secolului XXI – practici, abordări și strategii”.

Conferința a fost  organizată în cadrul proiectului Creating Moldovan E-network for promoting innovative e-teaching in the continuing professional education (TEACH ME). Proiectul are drept scop stimularea competențelor profesionale și generice ale cadrelor didactice din Republica Moldova și contribuie la consolidarea formării continue a cadrelor didactice.

La ambele evenimente au participat reprezentanții instituțiilor de învățămînt superior din UE și Republica Moldova:

 • Fachhochschule des Mittelstands (FHM) din Bielefeld, Germania
 • Universite de Nice Sophia Antipolis, France;
 • Kingston University of London, Marea Britanie;
 • National Association of Distance Education, Kaunas, Lithuania;
 • World University Service of Mediterranean, Girona, Spania;
 • Universitatea de Stat Tiraspol (cu sediul în Chişinău);
 • Universitatea Tehnică a Moldovei;
 • Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți;
 • Universitatea de Stat ,,B.P. Hasdeu” din Cahul;
 • Universitatea de Stat din Comrat;
 • Universitatea Agrară de Stat din Moldova;
 • Institutul de Formare Continuă.

USARB a fost reprezentată la evenimente de către membrii echipei de implementare a proiectului TEACH ME:

 • Tatiana ȘOVA, dr., conf. univ., șefa Catedrei de științe ale educației;
 • Corina NEGARA, dr., conf. univ. la Catedra de matematică și informatică.

Proiectul TEACH ME este finanţat de Comisia Europeană – Agenţia Executivă de Educaţie, Audiovizual şi Cultură (EACEA) și este coordonat de Fachhochschule des Mittelstands (FHM) din Bielefeld, Germania.

Mai multe detalii despre proiectul TEACH ME găsiți la link-ul

https://teachmemoldova.wordpress.com/  

și la pagina USARB a proiectului https://sites.google.com/site/usarbteachme/despre-proiect

Pozele de la eveniment pot fi accesate aici: