Comisiile Senatului

COMISIILE SENATULUI


I.     Comisia Evaluare şi Asigurare a Calităţii în Învăţămînt

 1.      Gheorghe Neagu, conf. univ.,dr., prorector pentru studii cu frecvenţă continuă şi formare continuă – preşedinte

 2.       Natalia Gaşiţoi, conf. univ., dr., prim - prorector  pentru activitatea didactică

 3.       Ala Sainenco, conf.univ.,dr.,  decanul Facultăţii de Litere

 4.       Viorica Popa, conf., univ.,  dr., Facultatea de Litere

 5.       Ina Odinokaia, conf. univ.,dr., Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale

 6.       Stanislav Stadnic, conf.univ., dr.,  Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale  Mediului

 7.       Silvia Briceag, conf.univ., dr.,  Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte

 8.       Tatiana Şova, lect. univ., dr., Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte

 9.       Natalia Istrati, studentă, Facultatea de Litere

 

II.     Comisia Cercetării şi Excelenţei Ştiinţifice

 1.       Pavel Topală, prof.univ., dr., hab., decanul Facultăţii de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului – preşedinte

 2.       Igor Cojocaru, conf. univ., dr., prorector pentru activitatea ştiinţifică

 3.       Gheorghe Popa, prof.univ., dr. hab., Facultatea de Litere

 4.       Lidia Pădureac, conf. univ.,dr., Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale

 5.       Ina Odinokaia, conf. univ.,dr., Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale

 6.       Stanislav Stadnic, conf.univ., dr.,  Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale  Mediului

 7.       Iuliana Răcilă, studentă,  Facultatea Ştiinţe Reale, Economie şi ale Mediului

 8.       Corina Iavorschi, doctorandă

 9.       Vitalie Beşliu, conf.univ.,dr.,  Facultatea de Ştiinţe reale, Economice şi ale Mediului

 

III.     Comisia pentru proiecte şi Relaţii de Parteneriat

 1.       Valentina Priţcan, conf.univ.,dr., Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale – preşedinte

 2.    Nelli Amarfii- Railean, conf., univ., dr., prorector  pentru relaţii internaţionale şi integrare europeană

 3.       Pavel Topală, prof.univ., dr., hab., decanul Facultăţii de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului

 4.       Vitalie Rusu, conf.univ.,dr., decanul Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale

 5.       Valeria Petreanu, doctorandă

 

IV.     Comisia Buget, Finanţe şi Gestionarea Resurselor

 1.       Natalia Gaşiţoi, conf. univ., dr., prim - prorector  pentru activitatea didactică - preşedinte

 2.    Nelli Amarfii- Railean, conf., univ., dr., prorector  pentru relaţii internaţionale şi integrare europeană

 3.       Veaceslav Zeleneţchi, prorector pentru gospodărie

 4.       Lora Ciobanu, conf. univ.,dr., decanul Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte

 5.       Eugeniu Plohotniuc, conf.univ.,dr.,  Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului

 6.       Alexandru Balanici, conf. univ., dr.,  Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi   ale Mediului

 7.       Nicolae Leahu, conf., univ.,  dr., Facultatea de Litere

 8.       Anatol Moraru, preşedintele Comitetului Sindical al lectorilor şi colaboratorilor USARB

 9.       Carolina Tcaci, conf. Univ., dr.,  Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului

 10.       Vitalie Rusu, conf.univ.,dr., decanul Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale

 11.       Natalia Rusu, masterandă, Facultatea de Ştiinţe Reale, Economie şi ale Mediului

 

 

V.      Comisia pentru Activităţi Studenţeşti

 1.    Lilia Graneţkaia, conf.univ., dr., Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte – preşedinte

 2.       Vitalie Beşliu, conf.univ.,dr.,  Facultatea de Ştiinţe reale, Economice şi ale Mediului

 3.       Ana Pomelnicova, conf., univ., dr., Facultatea de Litere

 4.       Ina Bînzari, metodist, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale

 5.       Ina Boian, masterandă,  Facultatea Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte

 6.       Eugen Grădinaru,  student, Facultatea Drept şi Ştiinţe Sociale

 7.       Gheorghe Dogotari,  student, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte

 

VI.     Comisia de Etică Profesională

 

 1.    Margareta Tetelea, conf.univ., dr.,  Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte - preşedinte

 2.       Anatol Moraru,  preşedintele Comitetului Sindical al lectorilor şi colaboratorilor USARB

 3.       Elena Sirota, conf., univ.,  dr., Facultatea de Litere

 4.       Larisa Zorilo, conf.univ., dr., Facultatea Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte

 5.       Mariana Spatari, lect. univ., dr., Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale

 6.       Irina Andoni, masterandă, Facultatea de Litere

 7.       Ion Dănoi, lect. univ., dr., Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale

 8.    Irina Dodiţă, studentă, Facultatea Ştiinţe Reale, Economie şi ale Mediului,vicepreşedinte a Comitetului Sindical a studenţilor USARB

 9.       Elena Harconiţă, directorul Bibliotecii Ştiinţifice Universitare 

 

VII.     Comisia de Imagine şi Strategii

 1.       Ala Sainenco, conf.univ.,dr.,  decanul Facultăţii de Litere – preşedinte

 2.      Gheorghe Neagu, conf. univ.,dr., prorector pentru studii cu frecvenţă continuă şi formare continuă

 3.       Eugeniu Plohotniuc, conf.univ.,dr.,  Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului

 4.       Gheorghe Popa, prof.univ., dr. hab., Facultatea de Litere

 5.       Valentina Priţcan, conf.univ.,dr., Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale

 6.       Margareta Tetelea, conf.univ., dr.,  Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte

 7.       Alexandru Balanici, conf. univ., dr.,  Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi   ale Mediului

 8.       Elena Harconiţă, directorul Bibliotecii Ştiinţifice Universitare 

 9.       Eugen Grădinaru,  student, Facultatea Drept şi Ştiinţe Sociale

 

VIII.     Comisia Juridică, Cenzori şi Audit intern 

 1.     Carolina Tcaci, conf. univ., dr.,  Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului – preşedinte

 2.       Nicolae Leahu, conf., univ.,  dr., Facultatea de Litere

 3.       Ion Dănoi, lect. univ., dr., Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale

 4.       Mariana Spatari, lect. univ., dr., Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale

 5.       Viorica Popa, conf., univ.,  dr., Facultatea de Litere

 6.       Lora Ciobanu, conf.univ., dr.,  Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte

 7.       Laurenţia Griţcu, studentă, Facultatea Drept şi Ştiinţe Sociale