Program

luni-vineri

800- 1700

 sâmbătă - duminică

800- 1400

 Informaţii suplimentare:

tel:  0(231) 52-400,                          0(231) 52-404,                        0(231) 52-347

e-mail:  admiterea.usarb@gmail.com

fax:  +373 231 52 439

 

 


Ciclul I, Licentă

Ordin de inmatriculare, Contract, ZI

Ordin de inmatriculare, Buget, ZI

Ordin de inmatriculare, FF_Contract


Rezultatele admiterii din 24 august 2017  zi_buget   zi_contract    fr_contract  

Rezultatele finale, turul II

Rezultatele finale ale concursului de Admitere-2017, Studii cu frecvență din 18 august 2017, Turul II     buget  taxă

Rezultatele finale  ale concursului de Admitere-2017, Studii cu frecvență redusă din 18 august 2017, Turul II     buget  taxă

Rezultatele finale ale concursului de Admitere-2017 din 8 august, Studii cu frecvență    buget  taxă

Rezultatele finale ale concursului de Admitere-2017 din 8 august, Studii cu frecvență redusă  buget  taxă

Oferta educațională la  secția studii cu frecvență 

Oferta educațională la  secția studii cu frecvență  redusă

Regulamentul admiterii la Ciclul I - studii superioare de licență

Calendarul admiterii la studii superioare de licenţă, ciclul I 

Acte necesare pentru înscrierea la concursul de Admitere-2017, ciclul I   

Categoriile de candidați ce se pot înscrie la concursul de Admitere la cota de  15%  din numărul de locuri bugetare 

Categoriile de candidați ce admit anumite facilități la concursul de Admitere

Fișa de înscriere la concursul de Admitere, studii superioare de licență, ciclul I, pentru deținătorii diplomei de Bacalaureat 

Fișa de însriere la concursul de Admitere, studii superioare de licență, ciclul I, pentru deținătorii diplomei de studii medii de specialitate/ superioare 

Metodologia organizării și desfășurării concursului de admitere la studii superioare de licență, ciclul I

Nomenclatorul taxelor de studii pentru anul universitar 2017-2018, Ciclul I, studii superioare de licență

Nomenclatorul taxelor lunare de cazare în căminele USARB pentru anul universitar 2017-2018