English

Centrul Editorial Universitar
Despre


Centrul Editorial Universitar este o editură şi o tipogragie, fondate în cadrul Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, în anul 2000. În anii 2000-2021, centrul dat se numea Presa universitară bălţeană. El a reuşit să publice deja peste 1000 de lucrări ştiintifice şi ştiintifico-didactice, semnate, în bună parte, de cadrele didactice ale universităţii nominalizate.


Servicii


Centrul Editorial Universitar oferă servicii, legate de publicarea sau republicarea cărţilor, revistelor ştiinţifice, materialelor întrunirilor ştiiinţifice s.a. Serviciile menţionate sunt prestate în baza unor contracte semnate de ambele părţi.


Tematica publicaţiilor


Centrul Editorial Universitar publică lucrări ştiinţifice sau ştiinţifico-didactice, care ţin de toate domeniile ştiinţei, dar care au fost evaluate şi recomandate spre publicare de catedrele de specialitate, consiliile metodice şi/sau ştiinţifice ale facultăţilor, senatele sau consiliile ştiinţifice ale instituţiilor superioare de învăţământ sau celor de cercetare din ţară sau de peste hotare, sau de comitetele ştiinţifice sau de lectură ale revistelor sau materialelor întrunirilor ştiinţifice.


Contacte


Str. Puşkin, 38, Bloc 5, 3100, Bălţi, Republica Moldova

Tel.: +37323152430

e-mail: ceu@usarb.mdUnele dintre publicaţiile Centrului Editorial Universitar

© 2023, Centrul Editorial Universitar, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Republica Moldova