__________________

Reuniunea proiectului TEACH ME, găzduită de World University Service of the Mediterranean, Spania

În perioada 13-15 iunie 2018 a avut loc cea de-a șasea reuniune a consorțiului proiectului 561820-EPP-1-2015-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP Creating Moldovan E-network for promoting innovative e-teaching in the continuing professional...


Concert Pierre Morabia (Marsilia, Franța)

vineri 22 iunie 2018, la ora 18:00, în Sala de Concerte a Corpului II de la USARB, Str. Pușkin 38, Bălți


NOTICE

It is for the information of all ACADEMICS and STAFF MEMBERS of Alecu Russo Balti State University who want to pass the English Proficiency Test for the participation in Erasmus+ mobility opportunities, are advised to report on...


Șef de promoție - 2018

La eveniment au participat studenți, cadre didactice, rectorul USARB conf. univ., dr. Natalia Gașițoi, reprezentanții Moldova Agroindbank, Zonei Economice Libere Bălți, vicepreședintele CDSI Ion Bodrug, decanii facultăților.


Erasmus+ Scholarships

Academic year 2018 -2019


Monitorizarea pe teren a proiectului TEACH ME

În data de 4 iunie 2018 echipa USARB de implementare a proiectului 561820-EPP-1-2015-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP Creating Moldovan E-network for promoting innovative e-teaching in the continuing professional education (TEACH ME) din...


Vizită de studiu la Campusul din Brussels (Belgia) a Universității Maastrich (Olanda) în cadrul...

Universitatea din Maastrich, Olanda a organizat și a găzduit în perioada 29 mai -2 iunie 2018 vizita de studiu a consorțiului proiectului ELEVATE și reprezentanților consiliului Rectorilor din Republica Moldova în Campusul său...


Noutăți

12.06.2018 Școala de Vară

Universitatea „Stefan cel Mare” din Suceava, România, organizează Școala de Vară, în perioada 16-21 iulie, la Vatra Dornei.


31.05.2018 Forumului profesiilor „O carieră de succes acasă”

Evenimentul a oferit tinerilor posibilitatea de a se informa despre situația actuală ai pieţei muncii, de a comunica cu angajatorii din diferite domenii de activitate și a negocia jobul potrivit. De asemenea, evenimentul a creat...


31.05.2018 „TEHNOLOGII INFORMAŢIONALE ȘI COMUNICAȚIONALE 2018”

Ediția a IX-a – 23.05.2018


30.05.2018 Seminarului Științific de Profil

532.02. Didactica școlară pe trepte și discipline de învățământ


30.05.2018 SESIUNE DE INFORMARE ÎN CADRUL PROIECTULUI ReSTART

„Reinforce entrepreneurial and digital skills of students and teachers to enhance the modernization of higher education in MOLDOVA”


30.05.2018 Proiecte Erasmus+ cu implicarea USARB

Proiecte Erasmus+ cu implicarea USARB  Agenda Zilelor Europei – 2018, promovate în USARB în luna mai, a inclus și Atelierul de lucru ,,Consolidarea capacităților USARB prin intermediul proiectelor din cadrul programului european...


30.05.2018 Cursuri de formare profesională continuă pentru cadrele didactice USARB în cadrul proiectului TEACH ME

Circa 100 de cadre didacice din USARB au manifestat interes față de cursurile de formare profesională continuă a cadrelor didactice universitare, elaborate în cadrul proiectului 561820-EPP-1-2015-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP Creating...