Ciclul II, Master

Oferta educațională pentru anul universitar 2018-2019 

Regulamentul admiterii la Ciclul II - studii superioare de master

Calendarul admiterii la studii superioare de master, ciclul II 

Acte necesare pentru înscrierea la c0ncursul de Admitere-2018, studii superioare de master, ciclul II 

 Fișa de înscriere la concursul de Admitere-2018, studii superioare de master, ciclul II 

Metodologia organizării și desfășurării concursului de admitere la  studii superioare de masterat, ciclul II

Nomenclatorul taxelor de studii pentru anul universitar 2018-2019, Ciclul II, studii superioare de master

Nomenclatorul taxelor lunare de cazare în căminele USARB pentru anul universitar 2018-2019