Liceul "I. Creangă"

      Cetate de gînd şi faptă, focar de cultură şi focar de civilizaţie, Liceul Teoretic Regional "Ion Creangă", s-a impus şi continuă s-o facă şi în prezent prin responsabilitate şi maturitate, prin tradiţiile cultivate cu pasiune şi care se amplifică prin fiecare serie de absolvenţi, prin osîrdia cu care corpul profesoral acţionează pentru plămădirea unui om cu largi orizonturi de cunoaştere, capabil să se integreze, cu trup şi suflet, societăţii de mîine.