Cadrele didactice

Viorica POPA, conf.univ.,dr., șefa Catedrei de limba română şi filologie romanică  CV

Gheorghe POPA, prof.univ.,  dr. hab.  CV 

Mihail RUMLEANSCHI, conf.univ.,dr., prof. Emeritus CV

Ala SAINENCO, conf.univ.,dr. CV

Elena BELINSCHI, conf.univ.,dr. CV

Grigore CANTEMIR, conf.univ.,dr. CV

Adela NOVAC, conf. univ., dr. CV

Lilia RACIULA, conf.univ.,dr.  CV

Lilia TRINCA, conf.univ.,dr.  CV

Angela COŞCIUG, conf.univ.,dr.

Elena LACUSTA, lect. univ.,dr. CV

Svetlana STANŢIERU, lect. sup. CV

Aurelia BÎRSANU, lect.sup.  CV

Liubovi RAZMERIŢA, lect.sup. CV

Tamara PANAGUȚA, lect.sup. CV

Lucia BALANICI, lect.univ. CV

Iraida COSTIN, lect.univ. CV

Tatiana GOREA, lect.univ. CV

Laurenţa CERBARI, lect.univ. CV

Victoria UNGUREANU, lect.univ. CV