Evenimente, noutăți, avize

7 aprilie 2017

 

În data de 7 aprilie 2017 la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Catedra de ştiinţe socioumane şi asistenţă socială în colaborare cu Biblioteca Ştiinţifică USARB a realizat Masa rotundă cu genericul „Deportările din RSS Moldovenească: istorie şi memorie”. Evenimentul a debutat prin discursul dlui prorector pentru activitatea ştiinţifică Igor COJOCARU dr., conf.univ. care a salutat iniţiativa de a promova discuţii ştiinţifice comune a profesorilor şi studenţilor. Activitatea organizată în cadrul Programului de Stat „Recuperarea şi valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din RSS Moldovenească în perioada anilor 1940-1941, 1944-1953” a fost dedicată memoriei victimelor regimului totalitar-comunist. Comunicările prezentate de Virgiliu BÎRLĂDEANU, dr., conf.univ., secretarul ştiinţific al Programului de Stat, Ludmila D. COJOCARU dr., conf.univ. USM, Lidia PĂDUREAC, dr., conf.univ. precum şi a studentelor de la specialitatea Istorie şi educaţie civică (Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale): Ana CUCULESCU, Nelea COGÎLNICEAN, Carolina BOSCAN, Romina LUNGU au reflectat pagina tristă a istoriei basarabenilor trecuţi prin calvarul deportărilor.

Prezentarea Colecţiei de volume „Arhivele memoriei”, editori: Ludmila D. Cojocaru, Elena Postică, Lidia Pădureac a scos din anonimat  memoriile despre Gulag care vin să complementeze mărturiile păstrate în dosarele vremii, contribuind la elucidarea atrocităților regimului stalinist.

La eveniment au participat cadre didactice, profesori de liceu din municipiul Bălţi, muzeografi de la Muzeul de Istorie şi Etnografie din Bălţi, studenţi, elevi din clasele a XII-a de la Liceul „Ion Creangă” din Bălţi.

**********

24 martie 2017

 

La 24 martie, 2017 studenţii de la Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale, specialitatea Istorie şi educaţie civică au participat la Conferinţa ştiinţifică Istoria şi memoria regimului totalitar comunist în RASSM şi RSSM: contribuţiile tinerilor cercetători, organizată de Universitatea de Stat „B. P. Haşdeu” din Cahul în colaborare cu Universitatea de Stat din Moldova şi Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi în cadrul Programului de Stat  „Recuperarea şi valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din RSS Moldovenească în perioada anilor 1940-1941, 1944-1953”. Studenţii participanţi la conferinţă au fost ghidaţi şi încurajaţi la discuţii de  dr. hab., prof.univ. Anatol PETRENCU; dr., conf.univ. Ludmila D. COJOCARU; dr., conf. Virgiliu BÎRLĂDEANU; dr., conf.univ. Ion GHELEŢCHI, dr., conf.univ. Lidia PĂDUREAC. Din partea USARB au fost prezentate trei comunicări: Ana CUCULESCU, Romina LUNGU - Anii de școală a copiilor deportați din RSS Moldovenească reflectați în studiile de istorie orală; Nelea COGÎLNICEAN - Destinul femeilor basarabene în deportare: modalități de supraviețuire prezentate în cercetările de istorie orală; Carolina BOSCAN, Ana CUCULESCU - Mărturiile basarabenilor deportați despre revenirea la baștină: rezistență, curaj, reintegrare socială.

În cadrul evenimentului a avut loc şi prezentarea volumului Arhivele Memoriei. Recuperarea și valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din RSS Moldovenească în perioada anilor 1940-1941, 1944-1953. Cercetări în localitățile din nordul Republicii Moldova, vol. III, tom I, editor Lidia Pădureac.

***********

17 octombrie 2016

Penitenciarul nr.11- Bălţivizitat de un grup de studenţi de la drept

Graţie Acordului de colaborare încheiat între Departamentul Instituţiilor Penitenciare şi Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, mai mulţi studenţi au aflat cum este viaţa după gratii.

Sursa: www.penitenciar.gov.md

**********

 

27 mai 2016


În data de 27 mai 2016, de către titularii Catedrei de Ştiinţe Socioumane şi Asistenţă Socială a fost organizată sesiunea de comunicări științifice studențești cu genericul Ziua Europei din perspectiva istorică, politică, economică şi filosofică. La această activitate au participat activ studenţii de la Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale, Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului, Facultatea de Pedagogie, Psihologie şi Arte. Comunicările au abordat  semnificația Zilei Europei din perspectiva istorică, valorică, economică, politică, filosofică.

**********

12 mai 2016

„Cui i-e frică de Karl Marx?”

de dr. Ion MILITARU

La 12 mai 2016 Facultatea  de Drept şi Ştiinţe Sociale, Catedra de ştiinţe socioumane şi asistenţă socială au găzduit o delegaţie a Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi a Institutului de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor” al Academiei Române din or. Craiova compusă din: dr. conf.univ. Virgiliu Bîrlădeanu, cercetător ştiinţific I dr. Ion Militaru, cercetător ştiinţific III dr. Nicolae Mihai, cercetător ştiinţific III dr. Gabriel Croitoru, cercetător ştiinţific drd. Silviu-Gabriel Lohon.

În cadrul evenimentului a fost organizată Conferinţa publică cu genericul „Cui i-e frică de Karl Marx?” de dr. Ion Militaru. La activitate au participat Igor Cojocaru dr., conf.univ., prorector pentru activitatea ştiinţifică, Vitalie Rusu dr., conf.univ., decanul Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale, Lidia Pădureac dr., conf.univ., şeful Catedrei de ştiinţe socioumane şi asistenţă socială, studenţi de la specialităţile Istorie şi educaţie civică, Asistenţă socială. Au fost  puse  în discuţie controversate probleme ce ţin de opera lui Karl Marx filozof, sociolog, economist german din secolul al XIX-lea. Autorul propune deconspirarea fără etichetări a conceptului marxist, insistând asupra faptului că Marx poate fi considerat iniţiatorul moral al fenomenelor tragice din perioada regimului totalitar comunist. Evenimentul a constituit un bun prilej pentru profesori şi studenţi în vederea demistificării istoriei.
Ulterior au fost iniţiate discuţii pe marginea Proiectului „Ideologii politice şi sărbători naţionale în Europa de răsărit” şi a programului de schimb de experienţă dintre Institutului de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor” al Academiei Române din or. Craiova şi Academia de Ştiinţe a Moldovei, precum şi perspectiva unei colaborări cu Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi.

**********

21.09.2015

Ziua Mondială a Păcii

promovată în cadrul Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale,

Specialitatea Asistenţa Socială, anul II.

În data de 21.09.15. la Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale, în cadrul orei de Conflictologie organizate de Olga Jacota-Dragan şi studenţii anului II, specialitatea Asistenţa Socială s-a promovat Ziua Mondială a Păcii, în cadrul orei au avut loc dezbateri în baza Prezentărilor P-P elaborate de către studenţii Ungureanu Janna şi Vladimir Ion, întitulate: Cultura Păcii – necesităţi şi realizări;  Cultura Păcii o prioritate pentru Republica Moldova, unde s-au discutat cele mai importante probleme actuale ale subiectului, fiind însoţite de numeroase exemple actuale atît la nivel mondial cît şi naţional, de asemenea au fost prezentate Postere tematice şi analizate citate şi afirmaţii.

***

20 mai 2015

În data de 19 mai 2015, în sala Senatului Universităţii de Stat din Moldova, Facultatea de Drept a USM a organizat, în parteneriat cu Editura Universul Juridic din România și Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti din Republica Moldova, prezentarea cursului universitar de DREPTUL FAMILIEI a dlui Veaceslav Pînzari, dr., conf. univ. la Catedra de Drept, Facultatea de Drept și Științe Sociale a Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți.

Cursul universitar de DREPTUL FAMILIEI al dlui Veaceslav Pînzari, este prima lucrare cu care Editura Universul Juridic din România, se lansează pe piața de carte din Republica Moldova.

La acest eveniment au participat dl Sergiu Băieșu, dr., prof. univ., Decanul Facultății de Drept a USM, dl Roman Talmaci, Preşedintele Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti, dna Diana Scobioală, dr. hab., conf. univ., Director executiv al Institutului Național al Justiției, dl Dumitru Visterniceanu, membru al CSM, dl Nicolae Cârstea, Directorul Editurii Universul Juridic, dna Elena Belei, dr., conf. univ., șefa Cabinetului Ministrului Justiției, dl Eugen Hurubă, dr., conf. univ., Președinte al Camerei Executorilor Judecătorești de pe lângă Curtea de Apel Târgu Mureș, judecători, avocați, notari, executori judecătorești, profesori şi studenţi ai Universităţii de Stat din Moldova.

 

 

 

26 noiembrie 2014

CATEDRA DE DREPT

FACULTATEA DE DREPT ȘI ȘTIINȚE SOCIALE

UNIVERSITATEA DE STAT  "Alecu Russo" DIN BĂLȚI

în parteneriat cu:

  • Université de Lille 2 Droit et Santé , Faculté des Sciences Juridiques, Politice și Sociales, Franța
  • Asociația Obșteasca "Institutul de Științe Administrative din Republica Moldova"
  • Centre de réussite Universitaire de l'Université d'État "Alecu Russo" din Bălți de
  • Agenția Universitară Francofonă (AUF), mun. Bălți
  • Agenția de Dezvoltare Regională "Nord", mun. Bălți

a organizat pe 26 noiembrie 2014

videoconferința Internațională

cu tema

AUTONOMIA LOCALĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA


28 noiembrie 2014

AFACERI, RESURSE UMANE, GLOBALIZARE

al 10-lea Simpozion

Licenta GRH IUT SAINT‐OMER/DUNKERQUE ULCO

În parteneriat cu IUT Saint-Omer/Dunkerque, ISCID Saint-omer/dunkerque