Programe de master

Numărul total de programe de master autorizate provizoriu sau acreditate este de 43 și sunt clasificate în 10 domenii generale de studiu. Forma de organizare a învățământului pentru toate programele de master este cu frecvență.


Domeniul 14 Științe ale educației

Nr.d/r

Denumirea programului de master

Număr de credite ECTS

Durata studiilor

Anul autorizării/acreditării

FACULTATEA DE LITERE

 1.

Didactici moderne ale disciplinelor filologice

90

1,5 ani

2008

 2.

Didactici moderne ale disciplinelor filologice

120

2 ani

2014

 3.

Tehnologii și principii educaționale moderne în limbile străine

90

1,5 ani

2008

 4.

Didactica limbii ruse în școala națională

90 /120

1,5 ani /2 ani

2014

 5.

Didactica limbii române în școala alolingvă

90 /120

1,5 ani /2 ani

2014

 6.

Didactica literaturii universale

90 /120

1,5 ani /2 ani

2014

 7.

Tehnologii moderne de formare și traducere

90

1,5 ani

2014

 8.

Didactica limbilor străine

90

1,5 ani

2014

FACULTATEA DE ȘTIINȚE REALE, ECONOMICE ȘI ALE MEDIULUI

 9.

Didactica matematicii

90

1,5 ani

2008

10.  

Tehnologii informaționale și comunicaționale în învățământ

120

2 ani

2008

11.  

Didactica fizicii

90

1,5 ani

2008

12.  

Tehnologii de instruire și producere

120

2 ani

2008

13.  

Didactica biologiei

90

1,5 ani

2008

14.  

Didactica chimiei

90

1,5 ani

2010

FACULTATE DE ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI, PSIHOLOGIE ȘI ARTE

15.  

Pedagogie

90

1,5 ani

2008

16.  

Managementul educațional

90

1,5 ani

2008

17.  

Managementul educațional

120

2 ani

2011

18.  

Didactica disciplinelor muzicale

120

2 ani

___________

2008,

2010,

2014

19.  

Managementul educației timpurii

90 /120

1,5 ani /2 ani

2015

20.  

Didactica disciplinelor artistice

120

2 ani

2013

21.  

Managementul educației incluzive

90 /120

1,5 ani /2 ani

2014

 

Domeniul 22 Științe umanistice

Nr.d/r

Denumirea programului de master

Număr de credite ECTS

Durata studiilor

Anul autorizării/acreditării

FACULTATEA DE LITERE

 1.

Limbi moderne aplicate

120

2 ani

2008

 2.

Filologie

90 /120

1,5 ani /2 ani

2014

 

Domeniul 31 Științe politice

Nr.d/r

Denumirea programului de master

Număr de credite ECTS

Durata studiilor

Anul autorizării/acreditării

FACULTATEA DE DREPT ȘI ȘTIINȚE SOCIALE

 1.

Managementul Administrației publice

120

2 ani

2010

 2.

Politici europene și administrația publică

120

2 ani

2013

 3.

Integrare europeană și politica de vecinătate

120

2 ani

 

 

Domeniul 32 Științe sociale

Nr.d/r

Denumirea programului de master

Număr de credite ECTS

Durata studiilor

Anul autorizării/acreditării

FACULTATE DE ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI, PSIHOLOGIE ȘI ARTE

1. 

Consiliere psihologică în instituții și organizații

120

2 ani

2008

2. 

Psihologie judiciară

120

2 ani

2008

3. 

Comunicare și management organizațional

120

2 ani

2008

 

Domeniul 33 Asistență socială

Nr.d/r

Denumirea programului de master

Număr de credite ECTS

Durata studiilor

Anul autorizării/acreditării

FACULTATEA DE DREPT ȘI ȘTIINȚE SOCIALE

1. 

Politici și servicii sociale pentru familie și copil

120

2 ani

2008

 2.

Supervizarea în asistența socială

120

2 ani

2008

 

Domeniul 36 Științe economice

Nr.d/r

Denumirea programului de master

Număr de credite ECTS

Durata studiilor

Anul autorizării/acreditării

FACULTATEA DE ȘTIINȚE REALE, ECONOMICE ȘI ALE MEDIULUI

1. 

Management financiar

120

2 ani

2008

2. 

Administrarea afacerilor comerciale

120

2 ani

2008

3.

Contabilitate

120

2 ani

2008,

2011

4. 

Administrarea afacerilor

120

2 ani

2011

5. 

Managementul serviciilor publice

120

2 ani

2014

6.

Bănci și asigurări

120

2 ani

2014

 

Domeniul 38 Drept

Nr.d/r

Denumirea programului de master

Număr de credite ECTS

Durata studiilor

Anul autorizării/acreditării

FACULTATEA DE DREPT ȘI ȘTIINȚE SOCIALE

1. 

Științe penale și criminologie

90

1,5 ani

2008

2.

Științe penale și criminologie

120

2 ani

2013

3. 

Drept și politici publice (pentru candidații din alte domenii, decât domeniul Drept)

120

2 ani

2010

4.

Drept și politici publice (pentru absolvenții domeniului Drept)

90

1,5 ani

2010

5.

Relații de muncă și managementul resurselor umane

120

2 ani

2013

6. 

Relații de muncă și managementul resurselor umane

90

1,5 ani

2014

 

Domeniul 42 Științe ale naturii

Nr.d/r

Denumirea programului de master

Număr de credite ECTS

Durata studiilor

Anul autorizării/acreditării

FACULTATEA DE ȘTIINȚE REALE, ECONOMICE ȘI ALE MEDIULUI

1.

Ecologie agricolă

120

2 ani

2011

 

Domeniul 44 Științe exacte

Nr.d/r

Denumirea programului de master

Număr de credite ECTS

Durata studiilor

Anul autorizării/acreditării

FACULTATEA DE ȘTIINȚE REALE, ECONOMICE ȘI ALE MEDIULUI

  1. 

Administrarea bazelor de date

120

2 ani

2008

 2.

Programare WEB

120

2 ani

2013

 3.

Administrarea bazelor de date și tehnologii WEB

120

2 ani

2015

 

Domeniul 52 Inginerie și activități inginerești

Nr.d/r

Denumirea programului de master

Număr de credite ECTS

Durata studiilor

Anul autorizării/acreditării

FACULTATEA DE ȘTIINȚE REALE, ECONOMICE ȘI ALE MEDIULUI

1. 

Management inovațional și transfer tehnologic

90

1,5 ani

2014